AUTODOPRAVA BRNO Petr Charvát

nákladní doprava Brno venkov nákladní auto MAN
autodoprava Brno Petr Charvát
Služby provádíme
nákladním vozem MAN o nosnosti 9 tun.
Vozidlo je vybaveno náhonem 4x4
vhodným na silnici i do náročnějších terénů.
Materiály přepravujeme v kontejnerech.

Nejčastěji dodávané materiály:

Betonářský písek

 • do betonové směsi
 • na zásyp kabelů a potrubí
 • katrovaný - tříděný
 • nekatrovaný - netříděný

Okrasné kamenivo

 • k dekoračním účelům
 • kolem domů
 • parkové úpravy
 • přísada do betonu
 • kamenivo
  4-8    8-16   16-32

Kopaný písek

 • do zdících malt a omítek
 • na zásyp kabelů
 • na spárování dlažeb
 • katrovaný - tříděný
  nekatrovaný - netříděný

Recykláty

 • levnější náhrada štěrku
 • zpevňování cest, podsypy
 • recyklát cihlový
  jemný, střední a hrubý
 • recyklát betonový
  jemný, střední a hrubý
 • recyklát asfaltový
  jemný, střední a hrubý
www.dopravabrno.cz

Drcené kamenivo

 • konstrukční vrstva
 • pod komunikace
 • pod základové desky
 • pod zámkovou dlažbu
 •  
 • přísada do betonu
 • kamenný prach 0-4
 • kamenivo 4-8   8-16
  11-22   32-63
 • štěrkodrť 0-32   0-64

Palivové dříví

 • štípané metry tvrdého dřeva
  buk, dub